Mobile Menu

O firmie

Należymy do czołówki producentów mrożonych frytek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wizja i misja

To, co robimy, robimy dobrze.
To, co robimy dobrze, zawsze możemy robić lepiej
RAZEM.

Jesteśmy wiodącym producentem wyrobów ziemniaczanych.
Realizujemy oczekiwania naszych klientów.
Szanujemy naszych pracowników, współpracowników oraz klientów.
Dbamy o środowisko naturalne.

Historia firmy

Historia naszej firmy to ponad 25 lat ciężkiej pracy i ciągłego doskonalenia procesów produkcji i zarządzania, aby sprostać wysokim wymaganiom klientów i realizować cele biznesowe w sposób odpowiedzialny.

Obecnie

Zatrudniamy ponad 250 osób. Rocznie potrzebujemy ponad 250.000 ton ziemniaka. Cały czas udoskonalamy technologię produkcji, procesy zarządzania, dążymy do obniżenia zużycia wody, gazu i energii elektrycznej, wspieramy naszych pracowników i reagujemy na potrzeby lokalnej społeczności. Cieszymy się, że nasze wysiłki są doceniane i nagradzane.

2022

Ukończyliśmy budowę nowego budynku technologicznego dla linii placków ziemniaczanych, na której możemy produkować ponad dwukrotnie więcej placków niż dotychczas. Rozpoczynamy budowę drugiej linii frytek, której zakończenie jest planowane na ostatni kwartał 2023.

F.F. Fabryka 02.12.22 466

2019

Obchodziliśmy jubileusz 25-lecia firmy. W ramach obchodów przygotowaliśmy szereg wydarzeń adresowanych do naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz członków lokalnej społeczności.
Ostatnim wydarzeniem była uroczysta gala, która odbyła się w październiku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

20191030 293A3036m

2018

Z początkiem roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa i Dyrektora Naczelnego. E.C. Lehmann-Baerenklau, który przez prawie 25 lat kierował firmą, został zastąpiony przez Adama Klasę - długoletniego pracownika i Dyrektora Operacyjnego.

2014

Obchodziliśmy jubileusz 20-lecia naszej firmy. Była to doskonała okazja, aby świętować z tymi, bez których nasz sukces nie byłby możliwy, czyli z pracownikami, partnerami biznesowymi oraz mieszkańcami Lęborka.

Farm Frits kadr male

 

2011

W lipcu otwarto trzecią już linię produkcyjną w fabryce – płatków ziemniaczanych. Pomysł uruchomienia dodatkowej linii wynikał ze wzrostu zapotrzebowania na ten produkt na rynku europejskim i pozwolił nam na wykorzystanie krótkich frytek oraz małych ziemniaków, które nie mogły zostać użyte do produkcji długich frytek.

2010

Norma ISO 9001 została zastąpiona przez normę ISO 22000, która, tak jak i jej poprzedniczka potwierdza, że nasza firma spełnia najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności.

2007

Latem miała miejsce największa inwestycja od czasu budowy fabryki. Wymienionych zostało ok. 70% urządzeń na linii produkcyjnej, co pozwoliło znacznie zwiększyć jej wydajność.

2006

Z dniem 1 lipca nastąpiło wyłączenie ze struktur FFP działów sprzedaży i marketingu Aviko i Farm Frites. Decyzja udziałowców o reorganizacji firmy była spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowym w związku z zachodzącymi procesami łączenia się rynków w ramach Europy oraz rozwojem kanałów dystrybucji. Od tego dnia zadaniem naszej firmy jest jedynie produkcja, natomiast funkcje w zakresie sprzedaży i marketingu zostały przeniesione do niezależnych biur handlowych, będących polskimi oddziałami firm udziałowców, czyli Farm Frites i Aviko. W dalszym ciągu, naszym kluczowym klientem pozostała sieć McDonald’s.

2005

Prezes i Dyrektor Naczelny naszej firmy,  E.C. Lehmann-Bärenklau, został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało nadane na wniosek władz Lęborka i stanowiło wyraz uznania dla dyrektora naczelnego naszej firmy za wkład wniesiony w rozwój społeczny i gospodarczy miasta.

2004

W lipcu wystartowała linia placków ziemniaczanych, która była pierwszą tego typu inwestycją w Europie Wschodniej.
W sierpniu otrzymaliśmy nagrodę „Lęborskiego Lwa” w uznaniu za otwartość na problemy miejscowej społeczności, objawiającą się działaniami m. in. na rzecz sportowców, szpitala, straży pożarnej oraz utworzenia Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
W październiku ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w którym zajęliśmy drugie miejsce.

1995-2003

To okres zwiększania możliwości produkcyjnych oraz zatrudnienia, a także wdrażania systemów zarządzania jakością (ISO 9002 oraz HACCP w 1998 roku) i środowiskiem (ISO 14001 w 2001 roku).

1994

Jesienią 1994 roku, zaledwie 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy, nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki. Początkowo firma zatrudniała 80 pracowników, w tym kilku specjalistów z Holandii, odpowiedzialnych za wdrożenie międzynarodowych standardów produkcji oraz szkolenie swoich polskich następców, a roczny przerób ziemniaka kształtował się na poziomie 40.000 ton. Dyrektorem Naczelnym Farm Frites Poland został E.C. Lehmann-Bärenklau i jest nim do dzisiaj.

1993

W wyniku porozumienia dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych, Farm Frites B.V. oraz Aviko B.V., została utworzona firma Farm Frites Poland SA.
W listopadzie rozpoczęła się budowa fabryki w Lęborku, a w grudniu od Państwowego Gospodarstwa Rolnego zostało przejęte gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4000 ha ziemi ornej na terenie gmin Damnica i Główczyce. Założono tam firmę Farm Frites Poland Dwa, która zajęła się uprawą ziemniaków na potrzeby powstającej fabryki.

 

Nagrody

Cieszymy się, że nasza ciężka praca nad najwyższą jakością produktów, a także zaangażowanie w działania na rzecz środowiska, pracowników oraz okolicznych mieszkańców są doceniane, czego dowodem są liczne nagrody.

Wyróżnienie w konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2022

Wyróżnienie za inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny.

Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju 2020

Pierwsze miejsce w kategorii "społeczna odpowiedzialność biznesu".

Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej 2019

Nagroda specjalna w uznaniu za 25 lat aktywnej działalności firmy na ziemi lęborskiej.

Pomorski Gryf Gospodarczy 2018

Nagroda przyznana w kategorii "Lider Odpowiedzialności Społecznej".

Perła Quality International

Nagroda przyznana w 2017 roku za spełnianie najwyższych standardów zarządzania jakością. Jest konsekwencją zdobycia przez FFP we wcześniejszych latach trzech wyróżnień „Najwyższa Jakość QI”.

Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

Nagroda przyznana w 2017 roku za zajęcie drugiego miejsca w pomorskiej edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości

Nagroda przyznana w lutym 2017 roku przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, w kategorii średnia organizacja.

Dobroczyńca Roku 2016 Powiatu Lęborskiego

Wyróżnienie przyznane przez Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku.

Zdrowy pracownik, zdrowa firma

Nagroda przyznana w 2016 przez Pracodawców RP w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

Liderzy Filantropii

Trzecie miejsce w kategorii "Firma, która w minionym roku przekazała na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem". Nagroda przyznana w 2015 roku.

Nagroda Jakości

Przyznana w 2015 roku w podziękowaniu za wysoka jakość produktów dostarczanych do McDonald's.

Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej

Przyznany w uznaniu 20 lat działalności naszej firmy w Lęborku.

Nasze Dobre z Pomorza

Nagroda przyznana przez Głos Pomorza w kategorii Przemysł Spożywczy w 2013 roku.

Srebrny Lis

Nagroda przyznana Prezesowi i Dyrektorowi Naczelnemu, E.C. Lehmann-Bärenklau, przez firmę McDonald's w 2013 roku.

Konkurencyjny cenowo dostawca

Nagroda przyznana Farm Frites Poland przez McDonald's Europa w 2013 roku.

Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej

Nagroda Specjalna dla Farm Frites Poland, przyznana nam w 2009 roku w podziękowaniu za aktywne działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Lęborski Lew

Honorowe wyróżnienie Rady Miejskiej w Lęborku przyznane naszej firmie w 2004 roku
w uznaniu wrażliwości na problemy miejscowej społeczności, objawiającą się działaniami
m.in. na rzecz sportowców, szpitala, straży pożarnej oraz utworzenia Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Certyfikaty

Stale dążymy do zagwarantowania najwyższej jakości swoich produktów, jednocześnie dbając o środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, czego potwierdzeniem są posiadane przez nas i regularnie odnawiane certyfikaty.

Standard FSSC 22000

Wystawiony przez AiB, stanowi gwarancję, że Farm Frites Poland SA spełnia specyficzne warunki najbardziej wymagających klientów, takich jak: dystrybutorzy, klienci detaliczni i odbiorcy biznesowi z sektora gastronomicznego.

Zarządzanie Ochroną Środowiska - ISO 14001

Wystawiony po raz pierwszy przez Lloyd's Register w lipcu 2001 i regularnie odnawiany na podstawie audytu. Pomaga lepiej zarządzać wpływem firmy na środowisko naturalne oraz prowadzić skuteczną politykę jego ochrony.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Norma ISO 45001

Certyfikat wystawiony w czerwcu 2020 roku przez Lloyd's Register. Potwierdza, że nasza firma wprowadziła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z międzynarodową normą ISO 45001.

Certyfikat Kosher dla linii frytek

Potwierdza, że nasze frytki są produkowane zgodnie z wymogami religii żydowskiej.

Certyfikat Kosher dla linii placków

Potwierdza, że nasze placki ziemniaczane są produkowane zgodnie z wymogami religii żydowskiej.

Certyfikat Kosher dla linii płatków

Potwierdza, że nasze płatki ziemniaczane są produkowane zgodnie z wymogami religii żydowskiej.

Certyfikat Halal dla linii frytek

Certyfikat Halal potwierdza, że produkowane przez nas frytki spełniają wymagania religii muzułmańskiej.

Certyfikat Halal dla linii placków

Certyfikat Halal potwierdza, że produkowane przez nas placki ziemniaczane spełniają wymagania religii muzułmańskiej.

Certyfikat Halal dla linii płatków

Certyfikat Halal potwierdza, że produkowane przez nas płatki ziemniaczane spełniają wymagania religii muzułmańskiej.

Certyfikat RSPO

Certyfikat potwierdza, że tłuszcz palmowy używany do produkcji pochodzi z upraw, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani nie oddziałują negatywnie na ludność związaną z terenami uprawy palm olejowych.

Klienci

Jesteśmy dumni z bycia producentem mrożonych wyrobów ziemniaczanych dla jednych z najbardziej znanych marek: McDonald's, Farm Frites i Aviko.

 • McDonald's
 • Największa sieć restauracji szybkiej obsługi na świecie
 • Klient Farm Frites Poland od 1995 r.
 • Nasza firma zaopatruje około 900 restauracji w 11 krajach
 • Farm Frites
 • Założyciel i udziałowiec Farm Frites Poland
 • Firma rodzinna założona w 1971 r.
 • Zatrudnia 1800 pracowników w 40 krajach
 • Aviko
 • Założyciel i udziałowiec Farm Frites Poland
 • Założona w 1962 roku przez 32 rolników
 • Marka obecna w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach

Adam Klasa

Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu

Adam Klasa

Z Farm Frites Poland jest związany od 1994 roku. Do 2006 roku pracował w Dziale Utrzymania Ruchu, którym kierował przez 9 lat. Do końca roku 2017 piastował stanowisko dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. Od stycznia 2018 roku dyrektor naczelny oraz prezes zarządu.
Ukończył Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej, a w 2006 roku podyplomowe studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

O pracy w FFP mówi, że umożliwia mu ciągły rozwój zawodowy, współpracę z najlepszymi, zarówno w firmie, jak i w całej branży, a także pozwala na realizację pasji.

Rafał Reszka

Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu

Rafał Reszka

W FFP pracuje od 1996 roku. Od początku związany z działem finansowym, w którym kolejno zajmował stanowiska: starszego księgowego, kontrolera fabryki, dyrektora finansowego oraz dyrektora operacyjnego. Od sierpnia 2015 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora naczelnego oraz wiceprezesa zarządu. Oprócz tych funkcji, nadal pełni obowiązki dyrektora finansowego. Absolwent Wydziału Zarządzania na Politechnice Gdańskiej oraz prestiżowej uczelni University of Illinois, na której uzyskał tytuł MBA. We współpracownikach ceni szczerość i zdrowy rozsądek. który nie ma nic wspólnego z "chodzeniem na skróty".

Jarosław Karolik

Dyrektor Fabryki

Jarosław Karolik

Z FFP jest związany od 1994 roku. Jako jeden z pierwszych pracowników, współtworzył zespół, który brał udział w uruchomieniu fabryki. Do roku 2009, kierował Działem Pakowni. Następnie przez 9 lat zarządzał Działem Utrzymania Ruchu i Oczyszczalnią. Od lutego 2018 roku - Dyrektor Fabryki. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
Praca z profesjonalnym zespołem fachowców, bez których nie można by podejmować nowych wyzwań, daje mu pełne zadowolenie z pracy oraz możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego.

Monika Aszemberg

Dyrektor ds. HR, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego

Monika Aszemberg

Pracę w Farm Frites Poland SA rozpoczęła we wrześniu 2022 roku. Jest odpowiedzialna za tworzenie i realizację polityki personalnej, dbanie o wizerunek firmy wśród społeczności lokalnej i partnerów zewnętrznych. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studiów podyplomowych na kierunku Finanse i Menadżer HR oraz MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od stanowiska specjalisty ds. HR do dyrektora HR.

Małgorzata Szeląg

Dyrektor ds. Finansowych i Kontrolingu

Małgorzata Szeląg

Z Farm Frites Poland jest związana od 2004 roku. Początkowo jako główna księgowa, następnie Szef Działu Finansów i zastępczyni Dyrektora Finansowego. Od lipca 2021 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Kontrolingu.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20-letnie na stanowiskach managerskich w spółkach kapitałowych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z obszarów finansowych i podatkowych w SGH w Warszawie i na Politechnice Gdańskiej, a także uzyskała dyplom MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.
Praca w FFP to nieustanny rozwój, który daje poczucie spełnienia i samorealizacji. Uważa, że jedną z najważniejszych rzeczy w byciu szefem to słuchać, co ludzie mówią i słyszeć, co tak naprawdę chcą powiedzieć.

 

Agnieszka Sosnowska

Dyrektor ds. Relacji z Klientem McDonald's

Agnieszka Sosnowska

Agnieszka do zespołu Farm Frites Poland dołączyła w maju 2023 roku.
       

Jarosław Wańkowicz

Dyrektor Łańcucha Dostaw

Jarosław Wańkowicz

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów MBA na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Z Farm Frites Poland SA związany jest od 2001 roku, gdzie pracował na stanowisku Agronoma, następnie Specjalisty ds. Logistyki Ziemniaka oraz Szefa Zaopatrzenia Ziemniaka. W 2003 roku przeszedł do Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. jako Kontroler Finansowy. Po czerech latach pracy objął tam stanowisko General Managera. Do końca 2017 roku łączył swoje obowiązki w Farm Frites Poland Dwa z funkcją Dyrektora Działu Zarządzania Surowcem w Farm Frites Poland SA. Od 2018 roku związany tylko z FFP, najpierw na stanowisku Dyrektora ds. Zapewnienia Surowca, a od listopada 2022 jako Dyrektor Łańcucha Dostaw.
W pracy ceni możliwość podejmowania nowych wyzwań i ich realizację w profesjonalnym gronie, co stanowi źródło rozwoju i osobistej satysfakcji.

Dariusz Wierzbicki

Dyrektor Informatyki

Dariusz Wierzbicki

W FFP pracuje od 2002 roku, początkowo na stanowisku Szefa Działu IT, a od 2008 roku Dyrektora Informatyki. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii i rozwoju technologii informatycznej oraz za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT na terenie firmy. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Pracował m.in. w jednej z pierwszych w Polsce firmie komputerowej Computer Studio Kajkowski oraz takich koncernach jak Coca-Cola i Nokia. Kierowany przez niego Dział IT dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku) zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Teleinfo na najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w Polsce, a on sam w 2008 roku od firmy QAD otrzymał "Media Spotlight Award".

Z Farm Frites Poland jest związany od 1994 roku. Do 2006 roku pracował w Dziale Utrzymania Ruchu, którym kierował przez 9 lat. Do końca roku 2017 piastował stanowisko dyrektora operacyjnego oraz członka zarządu. Od stycznia 2018 roku dyrektor naczelny oraz prezes zarządu.
Ukończył Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej, a w 2006 roku podyplomowe studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

O pracy w FFP mówi, że umożliwia mu ciągły rozwój zawodowy, współpracę z najlepszymi, zarówno w firmie, jak i w całej branży, a także pozwala na realizację pasji.

W FFP pracuje od 1996 roku. Od początku związany z działem finansowym, w którym kolejno zajmował stanowiska: starszego księgowego, kontrolera fabryki, dyrektora finansowego oraz dyrektora operacyjnego. Od sierpnia 2015 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora naczelnego oraz wiceprezesa zarządu. Oprócz tych funkcji, nadal pełni obowiązki dyrektora finansowego. Absolwent Wydziału Zarządzania na Politechnice Gdańskiej oraz prestiżowej uczelni University of Illinois, na której uzyskał tytuł MBA. We współpracownikach ceni szczerość i zdrowy rozsądek. który nie ma nic wspólnego z "chodzeniem na skróty".

Z FFP jest związany od 1994 roku. Jako jeden z pierwszych pracowników, współtworzył zespół, który brał udział w uruchomieniu fabryki. Do roku 2009, kierował Działem Pakowni. Następnie przez 9 lat zarządzał Działem Utrzymania Ruchu i Oczyszczalnią. Od lutego 2018 roku - Dyrektor Fabryki. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.
Praca z profesjonalnym zespołem fachowców, bez których nie można by podejmować nowych wyzwań, daje mu pełne zadowolenie z pracy oraz możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego.

Pracę w Farm Frites Poland SA rozpoczęła we wrześniu 2022 roku. Jest odpowiedzialna za tworzenie i realizację polityki personalnej, dbanie o wizerunek firmy wśród społeczności lokalnej i partnerów zewnętrznych. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studiów podyplomowych na kierunku Finanse i Menadżer HR oraz MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od stanowiska specjalisty ds. HR do dyrektora HR.

Z Farm Frites Poland jest związana od 2004 roku. Początkowo jako główna księgowa, następnie Szef Działu Finansów i zastępczyni Dyrektora Finansowego. Od lipca 2021 roku na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Kontrolingu.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20-letnie na stanowiskach managerskich w spółkach kapitałowych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z obszarów finansowych i podatkowych w SGH w Warszawie i na Politechnice Gdańskiej, a także uzyskała dyplom MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.
Praca w FFP to nieustanny rozwój, który daje poczucie spełnienia i samorealizacji. Uważa, że jedną z najważniejszych rzeczy w byciu szefem to słuchać, co ludzie mówią i słyszeć, co tak naprawdę chcą powiedzieć.

 

Agnieszka do zespołu Farm Frites Poland dołączyła w maju 2023 roku.
       

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów MBA na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Z Farm Frites Poland SA związany jest od 2001 roku, gdzie pracował na stanowisku Agronoma, następnie Specjalisty ds. Logistyki Ziemniaka oraz Szefa Zaopatrzenia Ziemniaka. W 2003 roku przeszedł do Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. jako Kontroler Finansowy. Po czerech latach pracy objął tam stanowisko General Managera. Do końca 2017 roku łączył swoje obowiązki w Farm Frites Poland Dwa z funkcją Dyrektora Działu Zarządzania Surowcem w Farm Frites Poland SA. Od 2018 roku związany tylko z FFP, najpierw na stanowisku Dyrektora ds. Zapewnienia Surowca, a od listopada 2022 jako Dyrektor Łańcucha Dostaw.
W pracy ceni możliwość podejmowania nowych wyzwań i ich realizację w profesjonalnym gronie, co stanowi źródło rozwoju i osobistej satysfakcji.

W FFP pracuje od 2002 roku, początkowo na stanowisku Szefa Działu IT, a od 2008 roku Dyrektora Informatyki. Jest odpowiedzialny za planowanie strategii i rozwoju technologii informatycznej oraz za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT na terenie firmy. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Pracował m.in. w jednej z pierwszych w Polsce firmie komputerowej Computer Studio Kajkowski oraz takich koncernach jak Coca-Cola i Nokia. Kierowany przez niego Dział IT dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku) zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Teleinfo na najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w Polsce, a on sam w 2008 roku od firmy QAD otrzymał "Media Spotlight Award".

Relacje inwestorskie

Tutaj znajdziecie Państwo aktualne informacje o zdarzeniach korporacyjnych, strukturze akcjonariatu oraz władzach Spółki Farm Frites Poland SA.

 • Kapitał akcyjny Farm Frites Poland SA

  file: Kapital-akcyjny-FFP-SA-stan-na-12-2019.pdf | type: pdf

  uploaded at: 30.12.2019

  size: 55 KB

Strategia podatkowa

W załączniku znajduje się informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

 • Informacja o realizacji strategii podatkowej

  file: Informacja-z-realizacji-strategii-podatkowej-FFP-za-rok-2021.pdf | type: pdf

  uploaded at: 29.12.2021

  size: 778 KB

Informacje formalno-prawne

Dane kontaktowe oraz rejestrowe.

Dane kontaktowe:
Farm Frites Poland SA
ul. Abrahama 13
84-300 Lębork
tel. 59 862 91 00
fax 59 862 91 39
e-mail: office@ffp.pl

Inspektor ochrony danych: Tomasz Ochocki, e-mail: iod@ffp.com.pl

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:  0000152098
Kapitał akcyjny:  49 225 834,50 PLN, zapłacony w całości
Zarząd: Adam Klasa - Prezes Zarządu, Rafał Reszka - Wiceprezes Zarządu
NIP: 526-00-17-951
REGON: 010445786

Banki:

BNP Paribas Bank Polska S.A.:
PLN: 35 1600 1303 1847 9567 8000 0001
EUR: PL 08 1600 1303 1847 9567 8000 0002
SWIFT: PPABPLPK

Credit Agricole Bank Polska SA
PLN: 03 1940 1210 0103 5779 0010 0000
EUR: PL 51 1940 1210 0103 5779 0011 0000
SWIFT: AGRIPLPR

Dokumenty do pobrania

 • Informator dla dostawców

  file: Informator.pdf | type: pdf

  uploaded at: 06.12.2018

  size: 1.8 MB

 • Polityka prywatności dla kontrahentów Farm Frites Poland i kandydatów do pracy, aktualizacja 03.04.2023

  file: Polityka-prywatnosci-FFPSA-kontrahenci.pdf | type: pdf

  uploaded at: 03.04.2023

  size: 261 KB

 • Polityka prywatności dla pracowników Farm Frites Poland, pracowników firm zewnętrznych oraz zleceniobiorców, aktualizacja 03.04.2023

  file: FFP-SA-Polityka-prywatnosci-pracownicy.pdf | type: pdf

  uploaded at: 03.04.2023

  size: 265 KB

 • Kodeks postępowania etycznego Farm Frites Poland SA

  file: Kodeks-postepowania-etycznego-wer2.2.pdf | type: pdf

  uploaded at: 14.03.2023

  size: 9.7 MB

 • Kodeks etyki dla dostawców

  file: Kodeks-postepowania-dla-dostawcow.pdf | type: pdf

  uploaded at: 14.03.2023

  size: 488 KB

 • Standard IKEA

  file: Standard-Ikea.pdf | type: pdf

  uploaded at: 14.03.2023

  size: 2.1 MB