Mobile Menu

Regulamin strony

Celem istnienia strony internetowej Farm Frites Poland SA jest dostarczenie Użytkownikowi informacji o firmie. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki i zastrzeżenia. W przypadku braku zgody na nie, prosimy nie korzystać z serwisu.

 

Informacje zawarte na stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymagania techniczne i bezpieczeństwo
Do oglądania strony www.ffp.pl jest niezbędna przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej lub Mozilla Firefox. Dodatkowe wymagania to zainstalowany Flash Player (w przypadku jego nieposiadania zostanie on automatycznie zainstalowany na komputerze) oraz Adobe Reader lub inny program do czytania plików w formacie PDF.

Strona jest umieszczona na bezpiecznym serwerze WWW. Farm Frites Poland SA zapewnia, że ochrona antywirusowa jest dokonywana z należytą starannością, a stosowane programy antywirusowe podlegają aktualizacji. Niemniej jednak podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do Użytkownika strony.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu lub niemożność korzystania z materiałów umieszczonych na stronie. Ponadto, firma nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której dostęp uzyskano ze strony www.ffp.pl. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika i nie oznacza to, że Farm Frites Poland SA przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość i wykorzystanie.

Zastrzeżenia prawne
Zawartość strony internetowej www.ffp.pl, w tym znaki towarowe, są chronione polskim prawem. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego, co oznacza, że Użytkownik nie ma prawa utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez pisemnej zgody Farm Frites Poland SA.

Ochrona danych osobowych
Farm Frites Poland SA nie gromadzi danych osobowych przesyłanych za pomocą serwisu internetowego lub przesłanych w wiadomościach e-mail, chyba że wymaga tego proces odpowiedzi na zapytania. Firma nie przekazuje również danych osobowych żadnym innym stronom. Niemniej jednak, Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, nie jest możliwe całkowite zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osobowych w internecie.

Kontakt
W razie problemów technicznych lub pytań związanych ze stroną, prosimy o kontakt z
Farm Frites Poland SA, ul. Abrahama 13, 84-300 Lębork, tel. +48 59 682 91 00, 
fax +48 59 862 91 39, e-mail office@ffp.pl